Kronika budowy – Budynek 1-2 – Wznoszenie drugiej kondygnacji

Okres realizacji:
Marzec 2020

Zakres prac:

  • Ściany piętra nośne – gr. 30cm pustak ceramiczny
  • Ściany piętra nośne – gr. 18cm pustak ceramiczny
  • Ściany piętra nośne – gr. 18cm silka aku
  • Ściany piętra działowe – gr. 12cm pustak ceramiczny
  • Belki żelbetowe – Podciągi,
  • Nadciągi, Nadproże żelebetowe
  • Słupy żelbetowe
  • Schody żelbetowe
  • Strop nad piętrem
  • Dylatacja między bydynkami – gr. 8cm wełna

STATUS: W TRAKCIE

Rzut piętra 1:1000

Galeria